ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รูปแบบการป้องกันและควบคุมโรคมาลาเรียแบบมีส่วนร่วมในชุมชนชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ปี 2554

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รูปแบบการป้องกันและควบคุมโรคมาลาเรียแบบมีส่วนร่วมในชุมชนชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ปี 2554
นักวิจัย : ถาวร ล่อกา
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ถาวร ล่อกา . (2556). รูปแบบการป้องกันและควบคุมโรคมาลาเรียแบบมีส่วนร่วมในชุมชนชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ปี 2554.
    ลำปาง : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง.
ถาวร ล่อกา . 2556. "รูปแบบการป้องกันและควบคุมโรคมาลาเรียแบบมีส่วนร่วมในชุมชนชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ปี 2554".
    ลำปาง : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง.
ถาวร ล่อกา . "รูปแบบการป้องกันและควบคุมโรคมาลาเรียแบบมีส่วนร่วมในชุมชนชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ปี 2554."
    ลำปาง : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง, 2556. Print.
ถาวร ล่อกา . รูปแบบการป้องกันและควบคุมโรคมาลาเรียแบบมีส่วนร่วมในชุมชนชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ปี 2554. ลำปาง : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง; 2556.