ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กระบวนการเลิกสูบบุหรี่ของคนไทยที่สูบบุหรี่ : การวิจัยเชิงคุณภาพทฤษฎีมูลฐาน

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กระบวนการเลิกสูบบุหรี่ของคนไทยที่สูบบุหรี่ : การวิจัยเชิงคุณภาพทฤษฎีมูลฐาน
นักวิจัย : เกสร มณีวรรณ , พยอม ถิ่นอ่วน , ถาวร ล่อกา
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เกสร มณีวรรณ , พยอม ถิ่นอ่วน , ถาวร ล่อกา . (2556). กระบวนการเลิกสูบบุหรี่ของคนไทยที่สูบบุหรี่ : การวิจัยเชิงคุณภาพทฤษฎีมูลฐาน.
    ลำปาง : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง.
เกสร มณีวรรณ , พยอม ถิ่นอ่วน , ถาวร ล่อกา . 2556. "กระบวนการเลิกสูบบุหรี่ของคนไทยที่สูบบุหรี่ : การวิจัยเชิงคุณภาพทฤษฎีมูลฐาน".
    ลำปาง : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง.
เกสร มณีวรรณ , พยอม ถิ่นอ่วน , ถาวร ล่อกา . "กระบวนการเลิกสูบบุหรี่ของคนไทยที่สูบบุหรี่ : การวิจัยเชิงคุณภาพทฤษฎีมูลฐาน."
    ลำปาง : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง, 2556. Print.
เกสร มณีวรรณ , พยอม ถิ่นอ่วน , ถาวร ล่อกา . กระบวนการเลิกสูบบุหรี่ของคนไทยที่สูบบุหรี่ : การวิจัยเชิงคุณภาพทฤษฎีมูลฐาน. ลำปาง : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง; 2556.