ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Supportive care and palliation to live: a mode of health practice among older persons in Lampang

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : Supportive care and palliation to live: a mode of health practice among older persons in Lampang
นักวิจัย : ถาวร ล่อกา , ศิริรัตน์ ศรีภัทรางกูร , ปริศนา นวลบุญเรือง
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ถาวร ล่อกา , ศิริรัตน์ ศรีภัทรางกูร , ปริศนา นวลบุญเรือง . (2556). Supportive care and palliation to live: a mode of health practice among older persons in Lampang.
    ลำปาง : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง.
ถาวร ล่อกา , ศิริรัตน์ ศรีภัทรางกูร , ปริศนา นวลบุญเรือง . 2556. "Supportive care and palliation to live: a mode of health practice among older persons in Lampang".
    ลำปาง : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง.
ถาวร ล่อกา , ศิริรัตน์ ศรีภัทรางกูร , ปริศนา นวลบุญเรือง . "Supportive care and palliation to live: a mode of health practice among older persons in Lampang."
    ลำปาง : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง, 2556. Print.
ถาวร ล่อกา , ศิริรัตน์ ศรีภัทรางกูร , ปริศนา นวลบุญเรือง . Supportive care and palliation to live: a mode of health practice among older persons in Lampang. ลำปาง : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง; 2556.