ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาศักยภาพชุมชนบ้านทุ่งในการส่งเสริมสุขภาพในผู้ป่วยเบาหวาน

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาศักยภาพชุมชนบ้านทุ่งในการส่งเสริมสุขภาพในผู้ป่วยเบาหวาน
นักวิจัย : สุภาภรณ์ อุดมลักษณ์ , จิราภรณ์ มั่นศุข , บุญศรี นุเกตุ , สุมิตรา วิชา , ศิริรัตน์ ศรีภัทรางกูร
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุภาภรณ์ อุดมลักษณ์ , จิราภรณ์ มั่นศุข , บุญศรี นุเกตุ , สุมิตรา วิชา , ศิริรัตน์ ศรีภัทรางกูร . (2554). การพัฒนาศักยภาพชุมชนบ้านทุ่งในการส่งเสริมสุขภาพในผู้ป่วยเบาหวาน.
    ลำปาง : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง.
สุภาภรณ์ อุดมลักษณ์ , จิราภรณ์ มั่นศุข , บุญศรี นุเกตุ , สุมิตรา วิชา , ศิริรัตน์ ศรีภัทรางกูร . 2554. "การพัฒนาศักยภาพชุมชนบ้านทุ่งในการส่งเสริมสุขภาพในผู้ป่วยเบาหวาน".
    ลำปาง : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง.
สุภาภรณ์ อุดมลักษณ์ , จิราภรณ์ มั่นศุข , บุญศรี นุเกตุ , สุมิตรา วิชา , ศิริรัตน์ ศรีภัทรางกูร . "การพัฒนาศักยภาพชุมชนบ้านทุ่งในการส่งเสริมสุขภาพในผู้ป่วยเบาหวาน."
    ลำปาง : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง, 2554. Print.
สุภาภรณ์ อุดมลักษณ์ , จิราภรณ์ มั่นศุข , บุญศรี นุเกตุ , สุมิตรา วิชา , ศิริรัตน์ ศรีภัทรางกูร . การพัฒนาศักยภาพชุมชนบ้านทุ่งในการส่งเสริมสุขภาพในผู้ป่วยเบาหวาน. ลำปาง : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง; 2554.