ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังสถานีอนามัยบ้านอ้อนเหนือ ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังสถานีอนามัยบ้านอ้อนเหนือ ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง
นักวิจัย : พัฒนา นาคทอง , สุมิตรา วิชา , บุศรินทร์ ผัดวัง
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พัฒนา นาคทอง , สุมิตรา วิชา , บุศรินทร์ ผัดวัง . (2553). การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังสถานีอนามัยบ้านอ้อนเหนือ ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง.
    ลำปาง : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง.
พัฒนา นาคทอง , สุมิตรา วิชา , บุศรินทร์ ผัดวัง . 2553. "การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังสถานีอนามัยบ้านอ้อนเหนือ ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง".
    ลำปาง : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง.
พัฒนา นาคทอง , สุมิตรา วิชา , บุศรินทร์ ผัดวัง . "การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังสถานีอนามัยบ้านอ้อนเหนือ ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง."
    ลำปาง : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง, 2553. Print.
พัฒนา นาคทอง , สุมิตรา วิชา , บุศรินทร์ ผัดวัง . การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังสถานีอนามัยบ้านอ้อนเหนือ ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง. ลำปาง : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง; 2553.