ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวางแผนเพื่อยกระดับแหล่งเรียนรู้สู่การขับเคลื่อนระบบสุขภาพชุมชนโดยชุมชน: เทศบาลตำบลป่าตัน นาครัว

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวางแผนเพื่อยกระดับแหล่งเรียนรู้สู่การขับเคลื่อนระบบสุขภาพชุมชนโดยชุมชน: เทศบาลตำบลป่าตัน นาครัว
นักวิจัย : ณัฏฐ์ฐภรณ์ ปัญจขันธ์ , ยงยุทธ แก้วเต็ม , จิตตวีร์ เกียรติสุวรรณ , พวงเพชร ใจอิน , พัชร์นันทน์ วิวรากานนท์ , วินัย รอบคอบ
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ณัฏฐ์ฐภรณ์ ปัญจขันธ์ , ยงยุทธ แก้วเต็ม , จิตตวีร์ เกียรติสุวรรณ , พวงเพชร ใจอิน , พัชร์นันทน์ วิวรากานนท์ , วินัย รอบคอบ . (2552). การวางแผนเพื่อยกระดับแหล่งเรียนรู้สู่การขับเคลื่อนระบบสุขภาพชุมชนโดยชุมชน: เทศบาลตำบลป่าตัน นาครัว.
    ลำปาง : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง.
ณัฏฐ์ฐภรณ์ ปัญจขันธ์ , ยงยุทธ แก้วเต็ม , จิตตวีร์ เกียรติสุวรรณ , พวงเพชร ใจอิน , พัชร์นันทน์ วิวรากานนท์ , วินัย รอบคอบ . 2552. "การวางแผนเพื่อยกระดับแหล่งเรียนรู้สู่การขับเคลื่อนระบบสุขภาพชุมชนโดยชุมชน: เทศบาลตำบลป่าตัน นาครัว".
    ลำปาง : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง.
ณัฏฐ์ฐภรณ์ ปัญจขันธ์ , ยงยุทธ แก้วเต็ม , จิตตวีร์ เกียรติสุวรรณ , พวงเพชร ใจอิน , พัชร์นันทน์ วิวรากานนท์ , วินัย รอบคอบ . "การวางแผนเพื่อยกระดับแหล่งเรียนรู้สู่การขับเคลื่อนระบบสุขภาพชุมชนโดยชุมชน: เทศบาลตำบลป่าตัน นาครัว."
    ลำปาง : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง, 2552. Print.
ณัฏฐ์ฐภรณ์ ปัญจขันธ์ , ยงยุทธ แก้วเต็ม , จิตตวีร์ เกียรติสุวรรณ , พวงเพชร ใจอิน , พัชร์นันทน์ วิวรากานนท์ , วินัย รอบคอบ . การวางแผนเพื่อยกระดับแหล่งเรียนรู้สู่การขับเคลื่อนระบบสุขภาพชุมชนโดยชุมชน: เทศบาลตำบลป่าตัน นาครัว. ลำปาง : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง; 2552.