ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การดูแลสุขภาพนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การดูแลสุขภาพนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
นักวิจัย : วลัยลักษณ์ ขันทา , สมจิตร สิทธิวงศ์ , ศรีประไพ อินทร์ชัยเทพ , ปานจันทร์ อิ่มหนำ
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วลัยลักษณ์ ขันทา , สมจิตร สิทธิวงศ์ , ศรีประไพ อินทร์ชัยเทพ , ปานจันทร์ อิ่มหนำ . (2551). การดูแลสุขภาพนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง.
    ลำปาง : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง.
วลัยลักษณ์ ขันทา , สมจิตร สิทธิวงศ์ , ศรีประไพ อินทร์ชัยเทพ , ปานจันทร์ อิ่มหนำ . 2551. "การดูแลสุขภาพนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง".
    ลำปาง : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง.
วลัยลักษณ์ ขันทา , สมจิตร สิทธิวงศ์ , ศรีประไพ อินทร์ชัยเทพ , ปานจันทร์ อิ่มหนำ . "การดูแลสุขภาพนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง."
    ลำปาง : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง, 2551. Print.
วลัยลักษณ์ ขันทา , สมจิตร สิทธิวงศ์ , ศรีประไพ อินทร์ชัยเทพ , ปานจันทร์ อิ่มหนำ . การดูแลสุขภาพนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง. ลำปาง : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง; 2551.