ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รูปแบบการพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรแบบบูรณาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รูปแบบการพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรแบบบูรณาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
นักวิจัย : ศรีสมพร ทรวงแก้ว , ปริศนา นวลบุญเรือง , เสาวภา เด็ดขาด
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศรีสมพร ทรวงแก้ว , ปริศนา นวลบุญเรือง , เสาวภา เด็ดขาด . (2551). รูปแบบการพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรแบบบูรณาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง.
    ลำปาง : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง.
ศรีสมพร ทรวงแก้ว , ปริศนา นวลบุญเรือง , เสาวภา เด็ดขาด . 2551. "รูปแบบการพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรแบบบูรณาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง".
    ลำปาง : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง.
ศรีสมพร ทรวงแก้ว , ปริศนา นวลบุญเรือง , เสาวภา เด็ดขาด . "รูปแบบการพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรแบบบูรณาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง."
    ลำปาง : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง, 2551. Print.
ศรีสมพร ทรวงแก้ว , ปริศนา นวลบุญเรือง , เสาวภา เด็ดขาด . รูปแบบการพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรแบบบูรณาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง. ลำปาง : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง; 2551.