ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รูปแบบการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ E-learning

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รูปแบบการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ E-learning
นักวิจัย : ศรีสมพร ทรวงแก้ว
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศรีสมพร ทรวงแก้ว . (2551). รูปแบบการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ E-learning.
    ลำปาง : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง.
ศรีสมพร ทรวงแก้ว . 2551. "รูปแบบการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ E-learning".
    ลำปาง : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง.
ศรีสมพร ทรวงแก้ว . "รูปแบบการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ E-learning."
    ลำปาง : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง, 2551. Print.
ศรีสมพร ทรวงแก้ว . รูปแบบการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ E-learning. ลำปาง : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง; 2551.