ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุขภาพจิตและการปรับตัวของนักศึกษาพยาบาลในโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ภาคใต้

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สุขภาพจิตและการปรับตัวของนักศึกษาพยาบาลในโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ภาคใต้
นักวิจัย : มณีรัตน์ พันธุ์สวัสดิ์ , ศรีประไพ อินทร์ชัยเทพ
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
มณีรัตน์ พันธุ์สวัสดิ์ , ศรีประไพ อินทร์ชัยเทพ . (2550). สุขภาพจิตและการปรับตัวของนักศึกษาพยาบาลในโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ภาคใต้.
    ลำปาง : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง.
มณีรัตน์ พันธุ์สวัสดิ์ , ศรีประไพ อินทร์ชัยเทพ . 2550. "สุขภาพจิตและการปรับตัวของนักศึกษาพยาบาลในโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ภาคใต้".
    ลำปาง : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง.
มณีรัตน์ พันธุ์สวัสดิ์ , ศรีประไพ อินทร์ชัยเทพ . "สุขภาพจิตและการปรับตัวของนักศึกษาพยาบาลในโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ภาคใต้."
    ลำปาง : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง, 2550. Print.
มณีรัตน์ พันธุ์สวัสดิ์ , ศรีประไพ อินทร์ชัยเทพ . สุขภาพจิตและการปรับตัวของนักศึกษาพยาบาลในโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ภาคใต้. ลำปาง : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง; 2550.