ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประยุกต์ใช้อัตราไวโอเล็ตในกระบวนการทำแห้งลำไยพันธุ์ดอ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประยุกต์ใช้อัตราไวโอเล็ตในกระบวนการทำแห้งลำไยพันธุ์ดอ
นักวิจัย : สุธยา พิมพ์พิไล
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุธยา พิมพ์พิไล . (2556). การประยุกต์ใช้อัตราไวโอเล็ตในกระบวนการทำแห้งลำไยพันธุ์ดอ.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
สุธยา พิมพ์พิไล . 2556. "การประยุกต์ใช้อัตราไวโอเล็ตในกระบวนการทำแห้งลำไยพันธุ์ดอ".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
สุธยา พิมพ์พิไล . "การประยุกต์ใช้อัตราไวโอเล็ตในกระบวนการทำแห้งลำไยพันธุ์ดอ."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2556. Print.
สุธยา พิมพ์พิไล . การประยุกต์ใช้อัตราไวโอเล็ตในกระบวนการทำแห้งลำไยพันธุ์ดอ. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2556.