ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดการการผลิต และการพัฒนาคุณภาพผลผลิตอะโวกาโด

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการการผลิต และการพัฒนาคุณภาพผลผลิตอะโวกาโด
นักวิจัย : นพพร บุญปลอด
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นพพร บุญปลอด . (2556). การจัดการการผลิต และการพัฒนาคุณภาพผลผลิตอะโวกาโด.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
นพพร บุญปลอด . 2556. "การจัดการการผลิต และการพัฒนาคุณภาพผลผลิตอะโวกาโด".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
นพพร บุญปลอด . "การจัดการการผลิต และการพัฒนาคุณภาพผลผลิตอะโวกาโด."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2556. Print.
นพพร บุญปลอด . การจัดการการผลิต และการพัฒนาคุณภาพผลผลิตอะโวกาโด. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2556.