ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาโครงสร้างและสมบัติแม่เหล็กของสารแบเรียมเฮกซะเฟอร์ไรท์ที่เจือด้วยซิงค์- และเซอร์โคเนียม- เพื่อใช้เป็นวัสดุแม่เหล็กถาวร

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาโครงสร้างและสมบัติแม่เหล็กของสารแบเรียมเฮกซะเฟอร์ไรท์ที่เจือด้วยซิงค์- และเซอร์โคเนียม- เพื่อใช้เป็นวัสดุแม่เหล็กถาวร
นักวิจัย : เรวดี วงศ์มณีรุ่ง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เรวดี วงศ์มณีรุ่ง . (2556). การศึกษาโครงสร้างและสมบัติแม่เหล็กของสารแบเรียมเฮกซะเฟอร์ไรท์ที่เจือด้วยซิงค์- และเซอร์โคเนียม- เพื่อใช้เป็นวัสดุแม่เหล็กถาวร.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
เรวดี วงศ์มณีรุ่ง . 2556. "การศึกษาโครงสร้างและสมบัติแม่เหล็กของสารแบเรียมเฮกซะเฟอร์ไรท์ที่เจือด้วยซิงค์- และเซอร์โคเนียม- เพื่อใช้เป็นวัสดุแม่เหล็กถาวร".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
เรวดี วงศ์มณีรุ่ง . "การศึกษาโครงสร้างและสมบัติแม่เหล็กของสารแบเรียมเฮกซะเฟอร์ไรท์ที่เจือด้วยซิงค์- และเซอร์โคเนียม- เพื่อใช้เป็นวัสดุแม่เหล็กถาวร."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2556. Print.
เรวดี วงศ์มณีรุ่ง . การศึกษาโครงสร้างและสมบัติแม่เหล็กของสารแบเรียมเฮกซะเฟอร์ไรท์ที่เจือด้วยซิงค์- และเซอร์โคเนียม- เพื่อใช้เป็นวัสดุแม่เหล็กถาวร. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2556.