ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยในการตัดสินใจเลือกพักโรงแรมในจังหวัดแพร่

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยในการตัดสินใจเลือกพักโรงแรมในจังหวัดแพร่
นักวิจัย : นฤพนธ์ เลิศกาญจนาพร
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นฤพนธ์ เลิศกาญจนาพร . (2556). พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยในการตัดสินใจเลือกพักโรงแรมในจังหวัดแพร่.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
นฤพนธ์ เลิศกาญจนาพร . 2556. "พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยในการตัดสินใจเลือกพักโรงแรมในจังหวัดแพร่".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
นฤพนธ์ เลิศกาญจนาพร . "พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยในการตัดสินใจเลือกพักโรงแรมในจังหวัดแพร่."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2556. Print.
นฤพนธ์ เลิศกาญจนาพร . พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยในการตัดสินใจเลือกพักโรงแรมในจังหวัดแพร่. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2556.