ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
นักวิจัย : ชูศักดิ์ จันทนพศิริ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชูศักดิ์ จันทนพศิริ . (2556). การประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ชูศักดิ์ จันทนพศิริ . 2556. "การประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ชูศักดิ์ จันทนพศิริ . "การประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2556. Print.
ชูศักดิ์ จันทนพศิริ . การประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2556.