ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
นักวิจัย : วีร์ พวงเพิกศึก
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วีร์ พวงเพิกศึก . (2556). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
วีร์ พวงเพิกศึก . 2556. "ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
วีร์ พวงเพิกศึก . "ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2556. Print.
วีร์ พวงเพิกศึก . ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2556.