ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
นักวิจัย : วีรภรณ์ โตคีรี
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วีรภรณ์ โตคีรี . (2556). การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
วีรภรณ์ โตคีรี . 2556. "การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
วีรภรณ์ โตคีรี . "การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2556. Print.
วีรภรณ์ โตคีรี . การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2556.