ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์สำหรับสถานประกอบการ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์สำหรับสถานประกอบการ
นักวิจัย : ณรงค์ โยธิน
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ณรงค์ โยธิน . (2556). คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์สำหรับสถานประกอบการ.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ณรงค์ โยธิน . 2556. "คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์สำหรับสถานประกอบการ".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ณรงค์ โยธิน . "คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์สำหรับสถานประกอบการ."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2556. Print.
ณรงค์ โยธิน . คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์สำหรับสถานประกอบการ. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2556.