ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤกษเคมี ฤทธิ์ยับยั้งอนุมูลอิสระ และปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดของสาหร่ายเตา

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤกษเคมี ฤทธิ์ยับยั้งอนุมูลอิสระ และปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดของสาหร่ายเตา
นักวิจัย : ฐิติพรรณ ฉิมสุข
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ฐิติพรรณ ฉิมสุข . (2556). พฤกษเคมี ฤทธิ์ยับยั้งอนุมูลอิสระ และปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดของสาหร่ายเตา.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ฐิติพรรณ ฉิมสุข . 2556. "พฤกษเคมี ฤทธิ์ยับยั้งอนุมูลอิสระ และปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดของสาหร่ายเตา".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ฐิติพรรณ ฉิมสุข . "พฤกษเคมี ฤทธิ์ยับยั้งอนุมูลอิสระ และปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดของสาหร่ายเตา."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2556. Print.
ฐิติพรรณ ฉิมสุข . พฤกษเคมี ฤทธิ์ยับยั้งอนุมูลอิสระ และปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดของสาหร่ายเตา. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2556.