ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศักยภาพของสารเมทามอไลท์ที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อราของโครพืชจากแอคติโนมัยซีสจากดิน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศักยภาพของสารเมทามอไลท์ที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อราของโครพืชจากแอคติโนมัยซีสจากดิน
นักวิจัย : มธุรส ชัยหาญ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
มธุรส ชัยหาญ . (2555). ศักยภาพของสารเมทามอไลท์ที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อราของโครพืชจากแอคติโนมัยซีสจากดิน.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
มธุรส ชัยหาญ . 2555. "ศักยภาพของสารเมทามอไลท์ที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อราของโครพืชจากแอคติโนมัยซีสจากดิน".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
มธุรส ชัยหาญ . "ศักยภาพของสารเมทามอไลท์ที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อราของโครพืชจากแอคติโนมัยซีสจากดิน."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2555. Print.
มธุรส ชัยหาญ . ศักยภาพของสารเมทามอไลท์ที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อราของโครพืชจากแอคติโนมัยซีสจากดิน. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2555.