ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จัดทำแนวทางจัดการอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้าที่มีอายุการใช้มานานเสื่อมสภาพหรือชำรุด

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : จัดทำแนวทางจัดการอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้าที่มีอายุการใช้มานานเสื่อมสภาพหรือชำรุด
นักวิจัย : นัฐพร ไชยญาติ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นัฐพร ไชยญาติ . (2555). จัดทำแนวทางจัดการอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้าที่มีอายุการใช้มานานเสื่อมสภาพหรือชำรุด.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
นัฐพร ไชยญาติ . 2555. "จัดทำแนวทางจัดการอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้าที่มีอายุการใช้มานานเสื่อมสภาพหรือชำรุด".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
นัฐพร ไชยญาติ . "จัดทำแนวทางจัดการอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้าที่มีอายุการใช้มานานเสื่อมสภาพหรือชำรุด."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2555. Print.
นัฐพร ไชยญาติ . จัดทำแนวทางจัดการอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้าที่มีอายุการใช้มานานเสื่อมสภาพหรือชำรุด. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2555.