ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาต้นทุน ผลตอบแทน จาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทสื้อกลุ่มทอไทลื้อ บ้านทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาต้นทุน ผลตอบแทน จาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทสื้อกลุ่มทอไทลื้อ บ้านทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
นักวิจัย : สราญ เพิ่มพูล
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สราญ เพิ่มพูล . (2555). การศึกษาต้นทุน ผลตอบแทน จาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทสื้อกลุ่มทอไทลื้อ บ้านทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
สราญ เพิ่มพูล . 2555. "การศึกษาต้นทุน ผลตอบแทน จาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทสื้อกลุ่มทอไทลื้อ บ้านทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
สราญ เพิ่มพูล . "การศึกษาต้นทุน ผลตอบแทน จาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทสื้อกลุ่มทอไทลื้อ บ้านทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2555. Print.
สราญ เพิ่มพูล . การศึกษาต้นทุน ผลตอบแทน จาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทสื้อกลุ่มทอไทลื้อ บ้านทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2555.