ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พัฒนาแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าพลังน้ำของชุมชนลุ่มน้ำแม่ยะ-แม่ปอน บ้านฮากเกี๊ยะและบ้านห้วยหลวงอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พัฒนาแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าพลังน้ำของชุมชนลุ่มน้ำแม่ยะ-แม่ปอน บ้านฮากเกี๊ยะและบ้านห้วยหลวงอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : สมเกียรติ ชัยพิบูลย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ . (2555). พัฒนาแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าพลังน้ำของชุมชนลุ่มน้ำแม่ยะ-แม่ปอน บ้านฮากเกี๊ยะและบ้านห้วยหลวงอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ . 2555. "พัฒนาแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าพลังน้ำของชุมชนลุ่มน้ำแม่ยะ-แม่ปอน บ้านฮากเกี๊ยะและบ้านห้วยหลวงอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ . "พัฒนาแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าพลังน้ำของชุมชนลุ่มน้ำแม่ยะ-แม่ปอน บ้านฮากเกี๊ยะและบ้านห้วยหลวงอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2555. Print.
สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ . พัฒนาแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าพลังน้ำของชุมชนลุ่มน้ำแม่ยะ-แม่ปอน บ้านฮากเกี๊ยะและบ้านห้วยหลวงอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2555.