ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการวิจัยขยายพันธุ์พืชสมุนไพรในตำรับยาเบญจโลกวิเชียร

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการวิจัยขยายพันธุ์พืชสมุนไพรในตำรับยาเบญจโลกวิเชียร
นักวิจัย : ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล . (2555). โครงการวิจัยขยายพันธุ์พืชสมุนไพรในตำรับยาเบญจโลกวิเชียร.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล . 2555. "โครงการวิจัยขยายพันธุ์พืชสมุนไพรในตำรับยาเบญจโลกวิเชียร".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล . "โครงการวิจัยขยายพันธุ์พืชสมุนไพรในตำรับยาเบญจโลกวิเชียร."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2555. Print.
ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล . โครงการวิจัยขยายพันธุ์พืชสมุนไพรในตำรับยาเบญจโลกวิเชียร. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2555.