ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาสายพันธุ์แตงกวาลูกผสมให้มีลักษณะดอกเพศเมียคงที่โดยใช้สายพันธุ์ดอกกระเทย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาสายพันธุ์แตงกวาลูกผสมให้มีลักษณะดอกเพศเมียคงที่โดยใช้สายพันธุ์ดอกกระเทย
นักวิจัย : ฉันทนา วิชรัตน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ฉันทนา วิชรัตน์ . (2555). การพัฒนาสายพันธุ์แตงกวาลูกผสมให้มีลักษณะดอกเพศเมียคงที่โดยใช้สายพันธุ์ดอกกระเทย.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ฉันทนา วิชรัตน์ . 2555. "การพัฒนาสายพันธุ์แตงกวาลูกผสมให้มีลักษณะดอกเพศเมียคงที่โดยใช้สายพันธุ์ดอกกระเทย".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ฉันทนา วิชรัตน์ . "การพัฒนาสายพันธุ์แตงกวาลูกผสมให้มีลักษณะดอกเพศเมียคงที่โดยใช้สายพันธุ์ดอกกระเทย."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2555. Print.
ฉันทนา วิชรัตน์ . การพัฒนาสายพันธุ์แตงกวาลูกผสมให้มีลักษณะดอกเพศเมียคงที่โดยใช้สายพันธุ์ดอกกระเทย. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2555.