ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างสายพันธุ์กีวีฟรู้ทโดยการใช้สารเคมีเพิ่มชุดโครโมโซม

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างสายพันธุ์กีวีฟรู้ทโดยการใช้สารเคมีเพิ่มชุดโครโมโซม
นักวิจัย : สห ตุลพงศ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สห ตุลพงศ์ . (2555). การสร้างสายพันธุ์กีวีฟรู้ทโดยการใช้สารเคมีเพิ่มชุดโครโมโซม.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
สห ตุลพงศ์ . 2555. "การสร้างสายพันธุ์กีวีฟรู้ทโดยการใช้สารเคมีเพิ่มชุดโครโมโซม".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
สห ตุลพงศ์ . "การสร้างสายพันธุ์กีวีฟรู้ทโดยการใช้สารเคมีเพิ่มชุดโครโมโซม."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2555. Print.
สห ตุลพงศ์ . การสร้างสายพันธุ์กีวีฟรู้ทโดยการใช้สารเคมีเพิ่มชุดโครโมโซม. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2555.