ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการแพร่กระจายของแบคทีเรียในดินเพื่อใช้ประโยชน์และปรับปรุงคุณภาพดิน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการแพร่กระจายของแบคทีเรียในดินเพื่อใช้ประโยชน์และปรับปรุงคุณภาพดิน
นักวิจัย : ปิยะนุช เนียมทรัพย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปิยะนุช เนียมทรัพย์ . (2555). การศึกษาการแพร่กระจายของแบคทีเรียในดินเพื่อใช้ประโยชน์และปรับปรุงคุณภาพดิน.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ปิยะนุช เนียมทรัพย์ . 2555. "การศึกษาการแพร่กระจายของแบคทีเรียในดินเพื่อใช้ประโยชน์และปรับปรุงคุณภาพดิน".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ปิยะนุช เนียมทรัพย์ . "การศึกษาการแพร่กระจายของแบคทีเรียในดินเพื่อใช้ประโยชน์และปรับปรุงคุณภาพดิน."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2555. Print.
ปิยะนุช เนียมทรัพย์ . การศึกษาการแพร่กระจายของแบคทีเรียในดินเพื่อใช้ประโยชน์และปรับปรุงคุณภาพดิน. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2555.