ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความต้องการของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชา ศท 013 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความต้องการของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชา ศท 013 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต
นักวิจัย : วรัญญู รีรมย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วรัญญู รีรมย์ . (2555). ความต้องการของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชา ศท 013 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
วรัญญู รีรมย์ . 2555. "ความต้องการของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชา ศท 013 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
วรัญญู รีรมย์ . "ความต้องการของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชา ศท 013 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2555. Print.
วรัญญู รีรมย์ . ความต้องการของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชา ศท 013 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2555.