ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบำบัดน้ำเสียจากหอพักภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ด้วยการใช้อุปกรณ์เติมอากาศร่วมกับระบบบึงประดิษฐ์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบำบัดน้ำเสียจากหอพักภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ด้วยการใช้อุปกรณ์เติมอากาศร่วมกับระบบบึงประดิษฐ์
นักวิจัย : ปิยะบุตร โพธิคามบำรุง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปิยะบุตร โพธิคามบำรุง . (2555). การบำบัดน้ำเสียจากหอพักภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ด้วยการใช้อุปกรณ์เติมอากาศร่วมกับระบบบึงประดิษฐ์.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ปิยะบุตร โพธิคามบำรุง . 2555. "การบำบัดน้ำเสียจากหอพักภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ด้วยการใช้อุปกรณ์เติมอากาศร่วมกับระบบบึงประดิษฐ์".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ปิยะบุตร โพธิคามบำรุง . "การบำบัดน้ำเสียจากหอพักภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ด้วยการใช้อุปกรณ์เติมอากาศร่วมกับระบบบึงประดิษฐ์."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2555. Print.
ปิยะบุตร โพธิคามบำรุง . การบำบัดน้ำเสียจากหอพักภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ด้วยการใช้อุปกรณ์เติมอากาศร่วมกับระบบบึงประดิษฐ์. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2555.