ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการควบคุมภายในและการตรวจสอบกิจการ กรณีศึกษา : นักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ชั้นปีที่ 3

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการควบคุมภายในและการตรวจสอบกิจการ กรณีศึกษา : นักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ชั้นปีที่ 3
นักวิจัย : กฤษดา ภักดี
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กฤษดา ภักดี . (2555). การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการควบคุมภายในและการตรวจสอบกิจการ กรณีศึกษา : นักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ชั้นปีที่ 3.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
กฤษดา ภักดี . 2555. "การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการควบคุมภายในและการตรวจสอบกิจการ กรณีศึกษา : นักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ชั้นปีที่ 3".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
กฤษดา ภักดี . "การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการควบคุมภายในและการตรวจสอบกิจการ กรณีศึกษา : นักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ชั้นปีที่ 3."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2555. Print.
กฤษดา ภักดี . การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการควบคุมภายในและการตรวจสอบกิจการ กรณีศึกษา : นักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ชั้นปีที่ 3. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2555.