ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคของการเรียนรายวิชา การจัดการความขัดแย้งท้องถิ่น (AE 425)

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคของการเรียนรายวิชา การจัดการความขัดแย้งท้องถิ่น (AE 425)
นักวิจัย : วาสนา สุขกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วาสนา สุขกุล . (2555). การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคของการเรียนรายวิชา การจัดการความขัดแย้งท้องถิ่น (AE 425).
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
วาสนา สุขกุล . 2555. "การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคของการเรียนรายวิชา การจัดการความขัดแย้งท้องถิ่น (AE 425)".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
วาสนา สุขกุล . "การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคของการเรียนรายวิชา การจัดการความขัดแย้งท้องถิ่น (AE 425)."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2555. Print.
วาสนา สุขกุล . การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคของการเรียนรายวิชา การจัดการความขัดแย้งท้องถิ่น (AE 425). เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2555.