ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การแยกเชื้อแบคทีเรียที่ออกซิไดซ์ซัลเฟอร์เพื่อกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การแยกเชื้อแบคทีเรียที่ออกซิไดซ์ซัลเฟอร์เพื่อกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์
นักวิจัย : ศรีกาญจนา คล้ายเรือง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศรีกาญจนา คล้ายเรือง . (2555). การแยกเชื้อแบคทีเรียที่ออกซิไดซ์ซัลเฟอร์เพื่อกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ศรีกาญจนา คล้ายเรือง . 2555. "การแยกเชื้อแบคทีเรียที่ออกซิไดซ์ซัลเฟอร์เพื่อกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ศรีกาญจนา คล้ายเรือง . "การแยกเชื้อแบคทีเรียที่ออกซิไดซ์ซัลเฟอร์เพื่อกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2555. Print.
ศรีกาญจนา คล้ายเรือง . การแยกเชื้อแบคทีเรียที่ออกซิไดซ์ซัลเฟอร์เพื่อกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2555.