ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการพัฒนาการเลี้ยงปลาหมอเชิงพาณิชย์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการพัฒนาการเลี้ยงปลาหมอเชิงพาณิชย์
นักวิจัย : ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล . (2555). ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการพัฒนาการเลี้ยงปลาหมอเชิงพาณิชย์.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล . 2555. "ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการพัฒนาการเลี้ยงปลาหมอเชิงพาณิชย์".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล . "ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการพัฒนาการเลี้ยงปลาหมอเชิงพาณิชย์."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2555. Print.
ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล . ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการพัฒนาการเลี้ยงปลาหมอเชิงพาณิชย์. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2555.