ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ความรู้ภูมิปัญญาด้านเกษตรกรรม

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ความรู้ภูมิปัญญาด้านเกษตรกรรม
นักวิจัย : พิทยา สุนทราวงศ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พิทยา สุนทราวงศ์ . (2555). การวิเคราะห์ความรู้ภูมิปัญญาด้านเกษตรกรรม.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
พิทยา สุนทราวงศ์ . 2555. "การวิเคราะห์ความรู้ภูมิปัญญาด้านเกษตรกรรม".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
พิทยา สุนทราวงศ์ . "การวิเคราะห์ความรู้ภูมิปัญญาด้านเกษตรกรรม."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2555. Print.
พิทยา สุนทราวงศ์ . การวิเคราะห์ความรู้ภูมิปัญญาด้านเกษตรกรรม. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2555.