ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจำแนกภาพดอกกล้วยไม้รองเท้านารีของไทยโดยใช้เนื้อหาภายในภาพ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจำแนกภาพดอกกล้วยไม้รองเท้านารีของไทยโดยใช้เนื้อหาภายในภาพ
นักวิจัย : พีราวิชญ์ ภาคนนท์กุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พีราวิชญ์ ภาคนนท์กุล . (2555). การจำแนกภาพดอกกล้วยไม้รองเท้านารีของไทยโดยใช้เนื้อหาภายในภาพ.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
พีราวิชญ์ ภาคนนท์กุล . 2555. "การจำแนกภาพดอกกล้วยไม้รองเท้านารีของไทยโดยใช้เนื้อหาภายในภาพ".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
พีราวิชญ์ ภาคนนท์กุล . "การจำแนกภาพดอกกล้วยไม้รองเท้านารีของไทยโดยใช้เนื้อหาภายในภาพ."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2555. Print.
พีราวิชญ์ ภาคนนท์กุล . การจำแนกภาพดอกกล้วยไม้รองเท้านารีของไทยโดยใช้เนื้อหาภายในภาพ. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2555.