ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดเล็กและขนาดเล็กมากจากพลังงานทางเลือกในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดเล็กและขนาดเล็กมากจากพลังงานทางเลือกในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
นักวิจัย : นัฐพร ไชยญาติ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นัฐพร ไชยญาติ . (2554). การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดเล็กและขนาดเล็กมากจากพลังงานทางเลือกในจังหวัดแม่ฮ่องสอน.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
นัฐพร ไชยญาติ . 2554. "การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดเล็กและขนาดเล็กมากจากพลังงานทางเลือกในจังหวัดแม่ฮ่องสอน".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
นัฐพร ไชยญาติ . "การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดเล็กและขนาดเล็กมากจากพลังงานทางเลือกในจังหวัดแม่ฮ่องสอน."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2554. Print.
นัฐพร ไชยญาติ . การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดเล็กและขนาดเล็กมากจากพลังงานทางเลือกในจังหวัดแม่ฮ่องสอน. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2554.