ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคปานแดงในกล้วยหอม ณ จังหวัดชุมพร

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคปานแดงในกล้วยหอม ณ จังหวัดชุมพร
นักวิจัย : ปณิดา กันถาด
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปณิดา กันถาด . (2554). การศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคปานแดงในกล้วยหอม ณ จังหวัดชุมพร.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ปณิดา กันถาด . 2554. "การศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคปานแดงในกล้วยหอม ณ จังหวัดชุมพร".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ปณิดา กันถาด . "การศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคปานแดงในกล้วยหอม ณ จังหวัดชุมพร."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2554. Print.
ปณิดา กันถาด . การศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคปานแดงในกล้วยหอม ณ จังหวัดชุมพร. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2554.