ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชาสู่ตลาดต่างประเทศเพื่อรองรับเขตการค้าเสรี(FTA)

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชาสู่ตลาดต่างประเทศเพื่อรองรับเขตการค้าเสรี(FTA)
นักวิจัย : ดนุวัต เพ็งอ้น
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ดนุวัต เพ็งอ้น . (2554). การศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชาสู่ตลาดต่างประเทศเพื่อรองรับเขตการค้าเสรี(FTA).
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ดนุวัต เพ็งอ้น . 2554. "การศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชาสู่ตลาดต่างประเทศเพื่อรองรับเขตการค้าเสรี(FTA)".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ดนุวัต เพ็งอ้น . "การศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชาสู่ตลาดต่างประเทศเพื่อรองรับเขตการค้าเสรี(FTA)."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2554. Print.
ดนุวัต เพ็งอ้น . การศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชาสู่ตลาดต่างประเทศเพื่อรองรับเขตการค้าเสรี(FTA). เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2554.