ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ถั่วแปจ่อเขียวของร้านแม่ผ่อง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ถั่วแปจ่อเขียวของร้านแม่ผ่อง
นักวิจัย : กรผกา อรรคนิตย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กรผกา อรรคนิตย์ . (2554). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ถั่วแปจ่อเขียวของร้านแม่ผ่อง.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
กรผกา อรรคนิตย์ . 2554. "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ถั่วแปจ่อเขียวของร้านแม่ผ่อง".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
กรผกา อรรคนิตย์ . "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ถั่วแปจ่อเขียวของร้านแม่ผ่อง."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2554. Print.
กรผกา อรรคนิตย์ . การพัฒนาผลิตภัณฑ์ถั่วแปจ่อเขียวของร้านแม่ผ่อง. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2554.