ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เหมาะสมในการเสริมสร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมของเทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เหมาะสมในการเสริมสร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมของเทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : ปรารถนา ยศสุข
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปรารถนา ยศสุข . (2554). การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เหมาะสมในการเสริมสร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมของเทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ปรารถนา ยศสุข . 2554. "การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เหมาะสมในการเสริมสร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมของเทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ปรารถนา ยศสุข . "การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เหมาะสมในการเสริมสร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมของเทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2554. Print.
ปรารถนา ยศสุข . การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เหมาะสมในการเสริมสร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมของเทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2554.