ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งในชุมชน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งในชุมชน
นักวิจัย : ธีระพงษ์ สว่างปัญญางกูร
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธีระพงษ์ สว่างปัญญางกูร . (2554). รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งในชุมชน.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ธีระพงษ์ สว่างปัญญางกูร . 2554. "รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งในชุมชน".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ธีระพงษ์ สว่างปัญญางกูร . "รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งในชุมชน."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2554. Print.
ธีระพงษ์ สว่างปัญญางกูร . รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งในชุมชน. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2554.