ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสืบทอดอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกรในโครงการหลวง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสืบทอดอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกรในโครงการหลวง
นักวิจัย : ดลกร ขวัญคำ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ดลกร ขวัญคำ . (2554). การสืบทอดอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกรในโครงการหลวง.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ดลกร ขวัญคำ . 2554. "การสืบทอดอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกรในโครงการหลวง".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ดลกร ขวัญคำ . "การสืบทอดอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกรในโครงการหลวง."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2554. Print.
ดลกร ขวัญคำ . การสืบทอดอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกรในโครงการหลวง. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2554.