ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤติกรรมการติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจของนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมการติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจของนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
นักวิจัย : รัชนีวรรณ คำตัน
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รัชนีวรรณ คำตัน . (2554). พฤติกรรมการติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจของนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
รัชนีวรรณ คำตัน . 2554. "พฤติกรรมการติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจของนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
รัชนีวรรณ คำตัน . "พฤติกรรมการติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจของนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2554. Print.
รัชนีวรรณ คำตัน . พฤติกรรมการติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจของนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2554.