ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กระบวนการบริหารจัดการที่มีผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กระบวนการบริหารจัดการที่มีผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
นักวิจัย : พัชรี หล้าแหล่ง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พัชรี หล้าแหล่ง . (2554). กระบวนการบริหารจัดการที่มีผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
พัชรี หล้าแหล่ง . 2554. "กระบวนการบริหารจัดการที่มีผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
พัชรี หล้าแหล่ง . "กระบวนการบริหารจัดการที่มีผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2554. Print.
พัชรี หล้าแหล่ง . กระบวนการบริหารจัดการที่มีผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2554.