ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินคุณภาพน้ำและดินในร่องสวนปาล์มน้ำมันภายในบ่อกุ้งร้างเพื่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินคุณภาพน้ำและดินในร่องสวนปาล์มน้ำมันภายในบ่อกุ้งร้างเพื่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
นักวิจัย : กมลวรรณ ศุภวิญญู
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กมลวรรณ ศุภวิญญู . (2554). การประเมินคุณภาพน้ำและดินในร่องสวนปาล์มน้ำมันภายในบ่อกุ้งร้างเพื่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
กมลวรรณ ศุภวิญญู . 2554. "การประเมินคุณภาพน้ำและดินในร่องสวนปาล์มน้ำมันภายในบ่อกุ้งร้างเพื่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
กมลวรรณ ศุภวิญญู . "การประเมินคุณภาพน้ำและดินในร่องสวนปาล์มน้ำมันภายในบ่อกุ้งร้างเพื่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2554. Print.
กมลวรรณ ศุภวิญญู . การประเมินคุณภาพน้ำและดินในร่องสวนปาล์มน้ำมันภายในบ่อกุ้งร้างเพื่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2554.