ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลการเรียนกับพฤติกรรมการอ่านหนังสือและทบทวนบทเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค 2

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลการเรียนกับพฤติกรรมการอ่านหนังสือและทบทวนบทเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค 2
นักวิจัย : เริงชัย ตันสุชาติ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เริงชัย ตันสุชาติ . (2554). ผลการเรียนกับพฤติกรรมการอ่านหนังสือและทบทวนบทเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค 2.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
เริงชัย ตันสุชาติ . 2554. "ผลการเรียนกับพฤติกรรมการอ่านหนังสือและทบทวนบทเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค 2".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
เริงชัย ตันสุชาติ . "ผลการเรียนกับพฤติกรรมการอ่านหนังสือและทบทวนบทเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค 2."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2554. Print.
เริงชัย ตันสุชาติ . ผลการเรียนกับพฤติกรรมการอ่านหนังสือและทบทวนบทเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค 2. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2554.