ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปลี่ยนแปลงของผลผลิตในกระเพราะรูเมนของโคนมที่ได้รับอาหารผสมเสร็จที่มีเปลือกลำไยหมักร่วมกับใบกระถินเป็นแหล่งอาหารหยาบ (Change in rumen fermentation products of dairy cattle fed with total mixed ration compose of ensiled longan peel and leucaena leaves a

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปลี่ยนแปลงของผลผลิตในกระเพราะรูเมนของโคนมที่ได้รับอาหารผสมเสร็จที่มีเปลือกลำไยหมักร่วมกับใบกระถินเป็นแหล่งอาหารหยาบ (Change in rumen fermentation products of dairy cattle fed with total mixed ration compose of ensiled longan peel and leucaena leaves as roughage source.)
นักวิจัย : สมปอง สรวมศิริ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมปอง สรวมศิริ . (2554). การเปลี่ยนแปลงของผลผลิตในกระเพราะรูเมนของโคนมที่ได้รับอาหารผสมเสร็จที่มีเปลือกลำไยหมักร่วมกับใบกระถินเป็นแหล่งอาหารหยาบ (Change in rumen fermentation products of dairy cattle fed with total mixed ration compose of ensiled longan peel and leucaena leaves a.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
สมปอง สรวมศิริ . 2554. "การเปลี่ยนแปลงของผลผลิตในกระเพราะรูเมนของโคนมที่ได้รับอาหารผสมเสร็จที่มีเปลือกลำไยหมักร่วมกับใบกระถินเป็นแหล่งอาหารหยาบ (Change in rumen fermentation products of dairy cattle fed with total mixed ration compose of ensiled longan peel and leucaena leaves a".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
สมปอง สรวมศิริ . "การเปลี่ยนแปลงของผลผลิตในกระเพราะรูเมนของโคนมที่ได้รับอาหารผสมเสร็จที่มีเปลือกลำไยหมักร่วมกับใบกระถินเป็นแหล่งอาหารหยาบ (Change in rumen fermentation products of dairy cattle fed with total mixed ration compose of ensiled longan peel and leucaena leaves a."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2554. Print.
สมปอง สรวมศิริ . การเปลี่ยนแปลงของผลผลิตในกระเพราะรูเมนของโคนมที่ได้รับอาหารผสมเสร็จที่มีเปลือกลำไยหมักร่วมกับใบกระถินเป็นแหล่งอาหารหยาบ (Change in rumen fermentation products of dairy cattle fed with total mixed ration compose of ensiled longan peel and leucaena leaves a. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2554.