ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตน้ำเชื่อมจากข้าวเหนียวด้วยรา

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตน้ำเชื่อมจากข้าวเหนียวด้วยรา
นักวิจัย : สิทธิสิน บวรสมบัติ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สิทธิสิน บวรสมบัติ . (2554). การผลิตน้ำเชื่อมจากข้าวเหนียวด้วยรา.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
สิทธิสิน บวรสมบัติ . 2554. "การผลิตน้ำเชื่อมจากข้าวเหนียวด้วยรา".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
สิทธิสิน บวรสมบัติ . "การผลิตน้ำเชื่อมจากข้าวเหนียวด้วยรา."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2554. Print.
สิทธิสิน บวรสมบัติ . การผลิตน้ำเชื่อมจากข้าวเหนียวด้วยรา. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2554.