ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คุณภาพการให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของธุรกิจจัดนำเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : คุณภาพการให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของธุรกิจจัดนำเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : กิตตินุช ชุลิกาวิทย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กิตตินุช ชุลิกาวิทย์ . (2554). คุณภาพการให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของธุรกิจจัดนำเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
กิตตินุช ชุลิกาวิทย์ . 2554. "คุณภาพการให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของธุรกิจจัดนำเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
กิตตินุช ชุลิกาวิทย์ . "คุณภาพการให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของธุรกิจจัดนำเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2554. Print.
กิตตินุช ชุลิกาวิทย์ . คุณภาพการให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของธุรกิจจัดนำเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2554.