ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงพันธุ์มันฝรั่งเพื่อการแปรรูปในเชิงพาณิชย์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงพันธุ์มันฝรั่งเพื่อการแปรรูปในเชิงพาณิชย์
นักวิจัย : ศิริพร พงศ์ศุภสมิทธิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศิริพร พงศ์ศุภสมิทธิ์ . (2554). การปรับปรุงพันธุ์มันฝรั่งเพื่อการแปรรูปในเชิงพาณิชย์.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ศิริพร พงศ์ศุภสมิทธิ์ . 2554. "การปรับปรุงพันธุ์มันฝรั่งเพื่อการแปรรูปในเชิงพาณิชย์".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ศิริพร พงศ์ศุภสมิทธิ์ . "การปรับปรุงพันธุ์มันฝรั่งเพื่อการแปรรูปในเชิงพาณิชย์."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2554. Print.
ศิริพร พงศ์ศุภสมิทธิ์ . การปรับปรุงพันธุ์มันฝรั่งเพื่อการแปรรูปในเชิงพาณิชย์. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2554.